برای ثبت تردد شترها در بیابان‌های اطراف سیریک، گشت ساربانی در این شهرستان از سوی جهاد کشاورزی راه اندازی شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،بر اساس آمار موجود، حدود  160 هزار نفر شتر در کشورمان وجود دارد که بالغ بر ۲۱ هزار نفر از این شترها در هرمزگان وجود دارند و نزدیکی هرمزگان به بازارهای هدف و وجود زیستگاه مناسب برای شترها سبب شده تا روند پرورش شتر در این استان رو به افزایش باشد، موضوعی که با افزایش تصادفات با شترها در سطح جاده‌های استان نیز ارتباط مستقیمی دارد.

درهمین راستا و به پیشنهاد سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گشت ساربانی با هدف شناسایی و ثبت محل تردد شترهای سرگردان راه اندازی تا در مراحل بعدی با اقدامی مشخص اینگونه تصادفات کاهش یابد.

در اولین مرحله پس از برگزاری جلسه ای در شهرستان سیریک با حضور جمال الدینی فرماندار شهرستان سیریک و معاون بهبود تولیدات دامی  و رئیس اداره حقوقی و مدیرجهادکشاورزی شهرستان و نمایندگاه سپاه و دادگستری و جمعی از شترداران ، گشت ساربانی در این شهرستان آغاز شد.

انتهای پیام