ممیزی ثبت و صدور مجدد سیستم مدیریت یکپارچه IMS از سوی موسسه کیفیت و انطباق کیهان آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، این ممیزی به مدت دو روز و با حضور کارشناسان این موسسه در حوزه های مختلف شرکت برگزار می شود، در این ممیزی شاخص هایی مانند اهداف و برنامه های شرکت، خطی مشی یکپارچه ، فرایندها و مخاطرات زیست محیطی و شغلی جهت ثبت گواهینامه IMS بررسی می‌شود.

انتهای پیام