مدیر شبکه بهداشت و درمان میناب از اسکان موقت و اضطراری ۸ مادر باردار در میناب خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،غلام رحیمی گفت: با توجه و وضعیت اضطراری و احتمال وقوع سیل و خرابی جاده های مسیر پیش بینی وضعیت نامساعد جوی و با هماهنگی فرمانداری ویژه شهرستان میناب اسکان موقت برای این ماداران در نظر گرفته شد.

مسئول سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان میناب افزود: با پیگیریها و پیشنهاد به معاون بهداشتی شبکه بهداشت و طرح در جلسه کمیته بحران شهرستان مبنی بر اسکان و جابجایی این مادران مصوب گردید.

مهرنوش عباس نیا اظهار کرد : لذا هماهنگی ها با خانواده این مادران تا پایان وضعیت جوی انجام شد و ۸ نفر از مادران که در شرایط ۳۶ هفته بارداری بودند به شهرستان میناب اعزام شدند تا در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل گردند.

عباس نیا بیان کرد : این مادران از روستاهای دون و دهیچ مرکز درپهن و شهر هشتبندی می باشند که حال همگی در حال حاضر خوب اعلام شده و هیچ مشکلی نداشته اند.

انتهای پیام