روان شدن سیل در روستاهای پایین دشت میناب، شهروندان مینابی در 70 کلاس درس اسکان داده شدند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، با توجه به روان شدن سیل در روستاهای پایین دشت میناب ،شهروندان روستاهای  تمبک،مازغ بالا و پایین در مدارس امن اسکان داده شدند.

۱۰ آموزشگاه با ۷۰کلاس درس جهت اسکان موقت شهروندان در نظرگرفته شده است و در صورت نیازسالنهای ورزشی مدارس دیگری نیز آمادگی آسکان موقت را دارند.

انتهای پیام