در دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب بندرلنگه موضوع هوشمند سازی کنتورهای چاه های آب کشاورزی در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، رئیس اداره منابع آب شهرستان بندرلنگه گفت : هوشمند سازی چاه های آب کشاورزی به کنترل مصرف آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی و احیاء و تعادل بخشی منابع موجود  کمک قابل توجهی خواهد کرد.

محمد امین خضرائی ادامه داد : با توجه به اهمیت موضوع منابع آب زیرزمینی در این جلسه مقرر شد شرکت آب منطقه ای هرمزگان و جهاد کشاورزی به منظور هوشمندسازی کنتورها اطلاع رسانی های لازم به کشاورزان در بندرلنگه را انجام دهند.

همچنین در این جلسه اداره منابع آب و شهرداری بندرلنگه در خصوص ارائه راهکار و  برنامه عملیاتی جداسازی آب فضای سبز شهری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام