مشاور ریاست اتاق بازرگانی هرمزگان در امور کشاورزی و انجمن خرما گفت: ثبت جهانی خرمای پیارم در سال 2018 با رایزنی های انجمن ملی خرما صورت پذیرفته است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، ابراهیم پورحیدری در این خصوص گفت: در سال ۲۰۱۸ به درخواست انجمن ملی خرما به ریاست اینجانب و از طریق سازمان صمت استان و همچنین وزارتخانه سازمان خرمای پیارم از طریق کشور سویس و موسسه Lisbon به ثبت جهانی رسید.

پورحیدری افزود: در حال حاضر خرما پیارم شهرستان حاجی آباد دارای کد و نشان جغرافیایی بین المللی است.

وی بیان داشت: این مهم یکی از اقدامات مهم و شاخص انجمن ملی خرمای استان هرمزگان در دوران ریاست اینجانب بود.

انتهای پیام