مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در کارگروه توسعه مدیریت استانی که با موضوع هماهنگی آزمون استخدامی نیروی های کیفیت بخشی هرمزگان تشکیل شده بود از جذب بیش از هفتصد مربی پرورشی ، تربیت بدنی و سلامت و مشاور در استان هرمزگان از طریق آزمون استخدامی خبر داد.

به گزارش صبح دریانیوز ، محمد قویدل در دومین جلسه کارگروه که با این موضوع تشکیل شد عنوان کرد : آزمون استخدامی نیروی های کیفیت بخشی شامل مربی امور تربیتی و سبک زندگی (پرورشی)؛ تربیت بدنی و سلامت و مشاور ۱۴ اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار شد و به زودی در خردادماه نتایج اعلام خواهد شد که تعداد دو هزار و ۱۳۶ نفر در مرحله اولیه در دوره های کیفیت بخشی و کانون های ارزیابی شرکت خواهند کرد و در نهایت یک سوم از این داوطلبان در رشته شغل های چهارگانه اعلام شده به آموزش و پرورش هرمزگان خواهند پیوست.

گفتنی است ، در این جلسه ضمن بررسی و تاکید بر راه اندازی با کیفیت حوزه ها و کانون ها‌ و محل های پذیرش داوطلبین در هر مرحله از فرایند ویژه ارزیابی خواهران و برادران ،با اشاره به این پروژه یک فعالیت فراحوزه ای است ،استفاده از همه ظرفیت موجود در آموزش و پرورش در ارزیابی وجذب مهمترین منبع هر سازمان که نیروی انسانی ست را لازم دانستند ،که مصوبات جلسه نیز بر اساس تقسیم کار نیز قابل پیگیری می باشد.

پایان خبر /