رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان گفت: شرکت های حمل و نقل توانمندی در بخش خصوصی داریم که هم دانش و هم سرمایه دارند و بدون شک حمل و نقل کلید اصلی تجارت است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،محمدرضا صفا در سمینار کارنه تیر، کنوانسیون تیر، تسهیل تجارت و حمل نقل که با حضور آنلاین مدیر کل حمل و نقل بین المللی و کارنه تیر اتاق ایران و همچنین مدیران کل مربوطه و مدعوین آنلاین همراه بود، اظهار داشت:

کارنه تیر می‌تواند به‌ عنوان یک صنعت بین‌المللی و گمرکی برای افزایش سطح ترانزیت کشور و رونق بازار کسب ‌وکار  برای صادرات و واردات کمک بزرگی باشد.

صفا افزود: ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که اتصال‌دهنده خیلی از مسیرها و راه‌ها به یکدیگر است و هرمزگان نیز در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند به‌عنوان مرکزی برای اتصال‌ مسیرهای ترانزیتی به یکدیگر باشد.

وی تصریح کرد: توسعه ترانزیت، ضمن ایجاد درآمد و افزایش اشتغال، منجر به گسترش مناسبات منطقه ای نیز خواهد شد.

صفا بیان داشت: حمل و نقل یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی و از جمله پایه‌های اقتصاد هر کشور است و با در نظر گرفتن این مولفه باید گفت نبض توسعه در استانی مانند هرمزگان که از تمام بخش‌های ترابری شامل هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی برخوردار است، با حمل و نقل می‌زند. وی ادامه داد: هرمزگان به لحاظ موقعیتی که دارد می تواند در مقوله کارنه تیر کارنامه بسیار خوبی ارائه دهد و اتاق بازرگانی هرمزگان می