مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از آغاز پروژه شبیه‌سازی لانگستروم واحدهای بخار این نیروگاه در راستای رفع موانع تولید خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، حسین سلیمی عنوان کرد: پروژه بررسی وضعیت هوا، دود و شبیه‌سازی نرم افزاری از لانگستروم واحدهای بخار نیروگاه و تحلیل مشکلات این تجهیزات مورد بررسی و ارزیابی دقیق صورت پذیرفت و  پیشنهادات فنی از سوی کارشناسان و متخصصان داده شد.

سلیمی ، افزود: لانگستروم یکی از اصلی‌ترین تجهیزات بویلر است که در آن پیش‌گرم کردن هوای تازه، باعث افزایش کیفیت احتراق می شود. 

وی ، تشریح کرد : این پیش‌گرمایش بوسیله دمای گازهای حاصل از احتراق، باعث بالارفتن دمای ورق‌های فلزی این تجهیز  شده و در اثر چرخش لانگستروم ورق‌های مذکور در مسیرجریان هوای تازه قرار می‌گیرند که بالارفتن دمای هوا را در پی‌خواهد داشت. اما شرایط دمایی ورقه‌ی لانگستروم باعث ایجاد خرابی‌هایی چون گرفتگی مجراها و خوردگی ورق بسکت‌ها میشود. از این‌رو، دانستن شرایط دمایی ورق‌ها تاثیر بسزایی بر روی عملکرد و شرایط بهره‌برداری لانگستروم دارد.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس، خاطر نشان کرد: به‌دلیل عمر بالای تجهیزات و فرسودگی آن‌ها، تلفات انرژی بسیار زیادی در ناحیه لانگستروم وجود دارد، که پروژه بهینه‌سازی وضعیت احتراق در بویلرهای نیروگاه بندرعباس، و راه‌کارهای عملی، در خصوص تعمیرات و بهینه‌سازی آن در دستور کار و بازسازی سیستم سیل‌بندی لانگستروم و همچنین تعمیرات اساسی درام آن در اولویت قرار گرفت.

انتهای پیام