شهردار بندرعباس گفت: به مناسبت ۱۰۵ سالگی شهرداری بندرعباس نخستین جشنواره فیلم ۱۰۵ ثانیه ای گامبرون شهر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،مهدی نوبانی افزود: این جشنواره توسط مدیریت ارتباطات و امور بین المللی شهرداری بندرعباس با مشارکت انجمن سینماگران هرمزگان به مناسبت یکصد و پنج سالگی شهرداری بندرعباس با ایجاد شور و نشاط و با هدف ظرفیت های آموزشی ، اجتماعی شهروندان و قابلیت های هنری آنان نخستین جشنواره فیلم ۱۰۵ ثانیه ای گامبرون شهر برگزار می کند.

نوبانی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ بود ، ادامه داد: نتیجه آثار پذیرفته شده ۱۶ اسفند امسال اعلام شد و زمان برگزاری جشنواره ۱۸ الی ۲۰ اسفند ماه سالجاری  است .

دبیر نخستین جشنواره فیلم  ۱۰۵ ثانیه ای گامبرون شهر  از بخش های این  جشنواره به  فیلم داستانی،  فیلم مستند ، فیلم انیمیشن ، ویدئو کلیپ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه قالب های جشنواره مردمی و حرفه ای است ، تصریح کرد: جوایز جشنواره در بخش مردمی بهترین فیلم داستانی تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار  مبلغ۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ ریال ،بهترین فیلم انیمیشن تندیس جشنواره،  دیپلم افتخار و مبلغ

۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ ریال، بهترین فیلم مستند  تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ  0۰۰/۰۰۰ /۱۰ ریال، بهترین ویدئو کلیپ تندیس جشنواره،  دیپلم افتخار و مبلغ  0۰۰/۰۰۰ /۱۰  ریال، جایزه ویژه هئیت داوران تندیس جشنواره و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال است.

شهردار بندرعباس در خصوص جوایز جشنواره در بخش حرفه ای ، اذعان داشت: بهترین فیلم داستانی تندیس جشنواره،  دیپلم افتخار و مبلغ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰ ریال ،بهترین فیلم مستند تندیس جشنواره،  دیپلم افتخار و مبلغ۰۰۰ /۰۰۰/ ۳۰ریال ،بهترین انیمیشن تندیس جشنواره،  دیپلم افتخار و مبلغ۰۰۰ /۰۰۰/ ۳۰ریال،

بهترین ویدئو کلیپ تندیس جشنواره،  دیپلم افتخار و مبلغ۰۰۰ /۰۰۰/ ۳۰ریال ،جایزه ویژه هئیت داوران تندیس جشنواره و مبلغ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۰ریال است .

نوبانی عنوان کرد : اعضای هیات داوران نخستین جشنواره فیلم  ۱۰۵ ثانیه ای گامبرون شهر ، پس از بررسی ۱۰۵ اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره ۵۰ فیلم را برای بخش مسابقه جشنواره فیلم  ۱۰۵ ثانیه ای گامبرون شهر برگزیدند.

گفتنی است ، سارا رضایی ، پریسا حسین زاده، خوبیار سالاری ، مهرداد امیری زاده، محمود شاکری داوری این جشنواره را بر عهده دارند.

خبرنگار : جمیله دبیری نیا

انتهای پیام