مدیر گروه بیماریهای غیر واگیرمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در راستای حذف تراخم چشم، ویزیت و بررسی مراقبتی ۸۰ تَن از گروه هدف حذف تراخم چشم در طولای قشم توسط رئیس اداره سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، دکتر سید فرزاد محمدی رئیس اداره سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت افزود  :ایران در سال ۲۰۱۸ موفق به کسب گواهی کنترل تراخم چشم از سوی  سازمان جهانی بهداشت شده است .

محمدی ، عنوان کرد : در ادامه این بررسی مراقبتی افراد واجد شرایط روستای طولای قشم، از نظر  موارد احتمالی مشکوک تراخم فعال و یا سیکاتریسل مورد بررسی مراقبتی قرار گرفتند.

مدیر گروه بیماریهای غیرواگیرمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت  :در این بررسی که به سرپرستی دکتر سید فرزاد محمدی فوق تخصص قرنیه و رئیس اداره سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت و تیم همراه انجام شد، ۸۰ نفر از ساکنین روستای طولا که با علائم یا نشانه های احتمالی تراخم  توسط پزشک و تیم سلامت مرکز جامع سلامت حضرت زینب طولا در ضمن غربالگری انتخاب شده بودند، تحت معاینه تیم تخصصی چشم پزشکی و تراخم قرار گرفتند.

دکتر مریم ذاکری اعلام کرد بنا به اظهار دکتر محمدی فوق تخصص قرنیه در این بررسی، مواردی از تراخم فعال یا تریکیاز پلک مشاهده نشد.

ذاکری ادامه داد  :علاوه بر معاینه و بررسی کودکان زیر ۱۰ سال و زنان باردار، به تعداد دیگری از مراجعه کنندگان مرکز جامع سلامت حضرت زینب  روستای طولا، خدمت چشم پزشکی توسط تیم چشم پزشکی به صورت رایگان ارائه شد.

انتهای پیام