احداث بوستان بزرگ شهری در بندرعباس
احداث ۵۰ هکتار بوستان بزرگ شهری در حریم بندرعباس ۰۱ آذر ۱۴۰۰
شهردار بندرعباس خبر داد:

احداث ۵۰ هکتار بوستان بزرگ شهری در حریم بندرعباس

شهردار بندرعباس گفت: 50 هکتار زمین برای احداث بوستان بزرگ شهری در حریم شهر بندرعباس از طرف راه و شهرسازی به شهرداری واگذار می شود.