امضا تفاهمنامه با اتاق بازرگانی سنگال
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی هرمزگان و اتاق بازرگانی سنگال ۲۳ آبان ۱۴۰۰
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان :

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی هرمزگان و اتاق بازرگانی سنگال

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: تفاهمنامه همکاری تجاری بین اتاق بازرگانی هرمزگان و اتاق بازرگانی سنگال منعقد شد.