انتصاب دبیر خانواده وعفاف حجاب شهداری بندرعباس
انتصاب دبیر امور خانواده و عفاف و حجاب شهرداری بندرعباس ۲۰ آبان ۱۴۰۰
شهردار بندرعباس خبر داد :

انتصاب دبیر امور خانواده و عفاف و حجاب شهرداری بندرعباس

دبیر امور خانواده و عفاف و حجاب شهرداری بندرعباس منصوب شد