بازسازی مناطق زلزله‌زده آغاز شده است
فرآیند ساخت و پیشرفت پروژه‌های بازسازی مناطق زلزله‌زده هرمزگان و پیگیری رفع مشکلات به صورت روزانه رصد می‌شود ۲۷ آبان ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان در نخستین جلسه ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده استان هرمزگان:

فرآیند ساخت و پیشرفت پروژه‌های بازسازی مناطق زلزله‌زده هرمزگان و پیگیری رفع مشکلات به صورت روزانه رصد می‌شود

عملیات آواربرداری و بازسازی مناطق زلزله‌زده آغاز شده است / تامین 500 تن آسفالت و انجام سریع عملیات آسفالت جاده‌های آسیب دیده جهت تردد ایمن خودروها از مهم‌ترین اقدامات پس از وقوع زلزله بود