بازسازی و نوسازی مناطق زلزله زده
سپاه تا پایان بازسازی و نوسازی مناطق زلزله زده در فین خواهد بود ۲۷ آبان ۱۴۰۰
فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان:

سپاه تا پایان بازسازی و نوسازی مناطق زلزله زده در فین خواهد بود

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: سپاه تا پایان بازسازی و نوسازی مناطق زلزله زده در فین خواهد بود.