برگزاری همایش سراسری نماز
برگزاری نخستین همایش سراسری نماز در سپاه امام سجاد (ع) بندرعباس ۲۶ آبان ۱۴۰۰
دبیر اجلاسیه سراسری نماز سپاه پاسداران هرمزگان :

برگزاری نخستین همایش سراسری نماز در سپاه امام سجاد (ع) بندرعباس

نخستین همایش سراسری نماز به همت سپاه امام سجاد (ع) بندرعباس برگزار شد.