تولید نوزاد
تولد نوزاد نارس ۹۰۰ گرمی ۲۵ مهر ۱۴۰۰
رئیس بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم خبرداد :

تولد نوزاد نارس ۹۰۰ گرمی

رئیس بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم از تولد نوزاد نارس ۹۰۰ گرمی در هفته سی ام بارداری مادر خبر داد و گفت: این نوزاد دختر، فرزند اول مادر ۱۹ ساله و ساکن در یکی از روستاهای قشم بود که با شکایت اولیه دردهای زایمانی به این مراکز درمانی مراجعه کرد.