تیمار و رهاسازی یک فرد شاه‌‌بوف
تیمار و رهاسازی یک فرد شاه‌‌بوف در منطقه حفاظت شده گنو بندرعباس ۱۴ مهر ۱۴۰۰
مشارکت باغ پرندگان بندرعباس در تیمار پرندگان آسیب دیده؛

تیمار و رهاسازی یک فرد شاه‌‌بوف در منطقه حفاظت شده گنو بندرعباس

طی مشارکت باغ پرندگان بندرعباس با اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و همچنین همراهی انجمن حمایت از پرندگان پربان، یک فرد شاه بوف آسیب‌دیده پس از طی مراحل درمان در طبیعت رهاسازی شد.