جلوگیری از قاچاق سوخت در آب‌های غرب هرمزگان
جلوگیری از قاچاق سوخت در آب‌های غرب هرمزگان ۲۹ آبان ۱۴۰۰
جانشین مرزباني هرمزگان:

جلوگیری از قاچاق سوخت در آب‌های غرب هرمزگان

جانشین مرزباني استان هرمزگان از شناسایی و توقیف 6 لنج و کشف 56 هزار لیتر سوخت قاچاق در بندر چارک خبر داد.