حفاظت از محیط‌زیست
کسب نشان مدیریت سبز توسط شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس ۰۳ آذر ۱۴۰۰
مدیر HSSED شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس خبر داد :

کسب نشان مدیریت سبز توسط شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس

مدیر HSSED شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس گفت: شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس با مصرف بهینه منابع و کاهش حداکثری آلودگی‌ها موفق به اخذ نشان مدیریت سبز شد.