رئیس سازمان فرهنگی شهرداری
آغاز کلاس های آموزشی فرهنگسراها بصورت حضوری/ کارکنان شهرداری می توانند تاثیر خوبی در شهر داشته باشند ۰۱ آبان ۱۴۰۰
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس خبر داد:

آغاز کلاس های آموزشی فرهنگسراها بصورت حضوری/ کارکنان شهرداری می توانند تاثیر خوبی در شهر داشته باشند

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: کارکنان نه برای اینکه کارمند شهرداری هستند، بلکه به این دلیل که آنها نیز قسمتی از شهروندان بندرعباس هستند، اگر بتوانیم سطح آموزشی آنها را ارتقا دهیم می توانند تاثیر خوبی در شهر بندرعباس داشته باشند.