سومین کنگره مدیران حرفه ای ایران
تندیس سومین کنگره مدیران حرفه ای ایران در دستان مدیرعامل فولاد هرمزگان ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تندیس سومین کنگره مدیران حرفه ای ایران در دستان مدیرعامل فولاد هرمزگان

تندیس سومین کنگره مدیران حرفه ای ایران به مدیرعامل فولاد هرمزگان اعطا شد.