شب‌های فرهنگی روستا‌های قشم
شب‌های فرهنگی روستا‌های قشم می‌تواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد/هفته‌های فرهنگ و هنر روستاها و عشایرکشور برگزار می‌شود ۲۹ آبان ۱۴۰۰
مسئول دبیرخانه روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

شب‌های فرهنگی روستا‌های قشم می‌تواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد/هفته‌های فرهنگ و هنر روستاها و عشایرکشور برگزار می‌شود

مسئول دبیرخانه روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با برنامه ریزی انجام شده، هفته‌های فرهنگ و هنر روستاها و عشایر کشور در ۱۵ استان برگزار می‌شود.