شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان
هدایت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان به اکبری سپرده شد ۲۵ مهر ۱۴۰۰
در آیین تکریم و معارفه با حضور هیات مدیره ؛

هدایت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان به اکبری سپرده شد

در آیین تکریم و معارفه مدیران پخش فرآورده های نفتی هرمزگان از احمدی کمرپشتی مدیر سابق این شرکت تقدیر شد و فضل الله اکبری به عنوان مدیر جدید منطقه فعالیت خود را آغاز کرد.