شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس
ساخت واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده هرمزگان توسط شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس ۰۹ آذر ۱۴۰۰
توسط شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس صورت گرفت؛

ساخت واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده هرمزگان توسط شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس

شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس علاوه بر ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی در مناطق زلزله زده استان، ساخت 10 واحد مسکونی را در این مناطق آغاز کرده است.

آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس

واکسیناسیون کارکنان شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس علیه ویروس کرونا در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس آغاز شد.