عملیات اصلاح شبکه آسیب دیده
۶ روستا بی برق هستند/ عملیات اصلاح شبکه آسیب دیده همچنان ادامه دارد ۲۴ آبان ۱۴۰۰
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان :

۶ روستا بی برق هستند/ عملیات اصلاح شبکه آسیب دیده همچنان ادامه دارد

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: برق اغلب مناطق زلزله زده وصل شده و در حال حاضر  ۶ روستا بی برق هستند که عملیات اصلاح شبکه از شب گذشته همچنان ادامه دارد.