مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
انتصاب مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان 18 خرداد 1401

انتصاب مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان

طی ابلاغی از سوی استاندار هرمزگان ، دکتر فاطمه نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به انتخاب مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی به عنوان عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان منصوب شد.