مسابقات کورس اسبدوانی منطقه جنوب کشور
مسابقات کورس اسبدوانی منطقه جنوب کشور ۲۲ آبان ۱۴۰۰
به میزبانی شهرستان میناب برگزار شد ؛

مسابقات کورس اسبدوانی منطقه جنوب کشور

در این دوره ۲۸راس اسب از شهرستانهای میناب، بندرعباس، کهنوج، بندرکنگ، جیرفت، رودان در ۴گروه با هم به رقابت پرداختند.