موبایل
توقیف محموله ۷ میلیاردی موبایل در خمیر 19 خرداد 1401

توقیف محموله ۷ میلیاردی موبایل در خمیر

فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت : با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان خمیر، محموله گوشی تلفن همراه به ارزش 7 میلیارد و 500 میلیون ریال کشف و توقیف شد.