نینگو چین
به توسعه تجارت بندرعباس و نینگو چین خوشبینیم ۰۳ آذر ۱۳۹۹
رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس:

به توسعه تجارت بندرعباس و نینگو چین خوشبینیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: موقعیتی که هرمزگان از نظر استراتژیک دارد باعث شده حمل کالا به سمت آسیا میانه و جنوب شرق شده است.