پروژه بلوار ساحلی شرق بندرعباس
پروژه بلوار ساحلی شرق بندرعباس در محدوه شهری نیست ۱۲ آبان ۱۴۰۰
نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس:

پروژه بلوار ساحلی شرق بندرعباس در محدوه شهری نیست

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: پروژه بلوار ساحلی شرق بندرعباس در محدوده شهری نیست و این پروژه که با دستور همتی استاندار وقت اجرا شد، اعتبارات شهرداری را صرف خود می‌کند.