پویش‌های خدماتی
پویش‌های خدماتی چهره قشم را دگرگون کرد ۲۸ مهر ۱۴۰۰
مدیر امور شهری و روستایی منطقه آزاد قشم مطرح کرد :

پویش‌های خدماتی چهره قشم را دگرگون کرد

مدیر امور شهری و روستایی منطقه آزاد قشم گفت: پویش‌های مختلف خدماتی در چهارماهه اخیر اجرا شده که باعث شده چهره این شهر تغییر کند و در بسیاری از شاخص‌ها به مرز استاندارد برسد.