کمیته رفع موانع
کمیته رفع موانع توسعه در فولاد هرمزگان تشکیل می شود ۲۲ مهر ۱۴۰۰
مدیرعامل فولاد هرمزگان در در جلسه پیگیری طرح های توسعه ای :

کمیته رفع موانع توسعه در فولاد هرمزگان تشکیل می شود

معاون امور شرکت های فولاد مبارکه ، در جلسه بررسی طرح های توسعه ای فولاد هرمزگان، توسعه این شرکت را جزو اولیت های اصلی دانست و مدیرعامل فولاد هرمزگان نیز با اشاره به اینکه حیات یک بنگاه اقتصادی وابسته به طرح های توسعه ای است بر استفاده از ظرفیت های مبارکه تاکید کرد و پیشنهاد تشکیل کمیته رفع موانع توسعه را داد.