۲۲ خرداد
آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۲  خرداد ۱۴۰۱ 22 خرداد 1401

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : در ۲۴ ساعت گذشته بیمار جدیدی با تشخیص کرونا در هرمزگان بستری نشد .