۶ روز بدون سوگواری کرونا
۶ روز بدون سوگواری کرونا در مهر هرمزگان ۰۱ آبان ۱۴۰۰
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

۶ روز بدون سوگواری کرونا در مهر هرمزگان

در ۲۴ ساعت گذشته در هرمزگان هیچ فوتی بدلیل کرونا به ثبت نرسید و آمار فوتی های این بیماری در استان ۲۴۲۱ تن باقی ماند.