بیش از 26 مربی کشتی استان هرمزگان، در نخستین مرحله کنترل و دانش افزایی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران شرکت می کنند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، سرپرست هیئت کشتی استان از برگزاری وبینار آموزشی با هماهنگی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه خبرداد.

مجتبی عامری سیاهویی افزود: با هماهنگی صورت گرفته با فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران اولین سطح کنترل و دانش افزایی مربیان کشتی استان در سال۹۹با حضور دکتر علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و اساتید برجسته ی انیستو فدراسیون برگزار می گردد.

وی بیان داشت: بیش از ۲۶مربی در سطح استان شناسایی شد که ۱۹ مربی دارای کارت مربی درجه ملی که ۷مربی در رشته آزاد و ۲مربی در رشته فرنگی دارای دفترچه فعال مربیگری می باشند. عامری افزود: با هماهنگی فدراسیون کشتی درصورتی که شرایط محدودیت های شیوع ویروس کرونا اجازه دهد ،۱۹آذرماه با حضور عسکری دبیر فدراسیون کشتی مجمع انتخابات هیئت کشتی استان برگزار می گردد.  

لازم به ذکر است: رضاپور و مینا دو کاندید کرسی ریاست هیئت کشتی استان هستند.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا