بازدید خبرنگاران از شرکت سپهر دریا جنوب / تور صنعتی سازمان صمت هرمزگان | صبح دریا نیوز
بازدید خبرنگاران از شرکت سپهر دریا جنوب / تور صنعتی سازمان صمت هرمزگان
عکاس : امیرحسین اتصالی | شناسه خبر : 21493 | تاریخ انتشار : 05 تیر 1402 - 21:58 |

ثبت دیدگاه

گالری تصاویر مشابه