بازدید خبرنگاران از روند پیشرفت نیروگاه سیکل ترکیبی آلومینیوم المهدی / تور صنعتی سازمان صمت هرمزگان | صبح دریا نیوز
بازدید خبرنگاران از روند پیشرفت نیروگاه سیکل ترکیبی آلومینیوم المهدی / تور صنعتی سازمان صمت هرمزگان
عکاس : امیرحسین اتصالی | شناسه خبر : 21512 | تاریخ انتشار : 05 تیر 1402 - 22:57 |

ثبت دیدگاه

گالری تصاویر مشابه