آمار کرونا
سرانه پرستاری هرمزگان یک سوم استاندارد کشوری است/ نیاز یک هزار میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان های هرمزگان 08 اردیبهشت 1402

سرانه پرستاری هرمزگان یک سوم استاندارد کشوری است/ نیاز یک هزار میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان های هرمزگان

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نشستی خبری در جمع خبرنگاران استان گفت : هفته سلامت با شعار "سلامت برای همه با پزشک خانواده" از ۹ الی ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار می شود و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برنامه های ویژه ای برای این هفته دارد.

08 مرداد 1401

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۸  مرداد  ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فوتی بدلیل کرونا در هرمزگان ثبت نشد و آمار فوتی ها 2629 تَن باقی ماند.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۲  تیر ۱۴۰۱ 12 تیر 1401

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۲  تیر ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : در ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار جدید با تشخیص کرونا در هرمزگان بستری شده است .

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۳۰  خرداد ۱۴۰۱ 30 خرداد 1401

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۳۰  خرداد ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : در طی ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار جدید با تشخیص کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شده است.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ 29 خرداد 1401

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : در طی ۲۴ ساعت گذشته بیمار جدیدی با تشخیص کرونا در هرمزگان بستری نشد .

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۰  خرداد ۱۴۰۱ 10 خرداد 1401

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : در ۲۴ ساعت گذشته در هرمزگان بیمار جدید کرونایی بستری نشد.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ 23 اسفند 1400
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: کرونا در ۲۴ ساعت گذشته جان چهار هرمزگانی را گرفت.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ 18 اسفند 1400
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا ثبت نشد.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا۱۷ اسفند۱۴۰۰ 17 اسفند 1400
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا۱۷ اسفند۱۴۰۰

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:کرونا در ۲۴ ساعت گذشته جان چهار هرمزگانی را گرفت.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ 16 اسفند 1400
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: کرونا در ۲۴ ساعت گذشته جان هفت هرمزگانی را گرفت.