آموزش ضوابط دلفین نگری
آموزش ضوابط دلفین نگری برای ۳۰۰ قایقران اسکله های گردشگری قشم 23 شهریور 1400
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

آموزش ضوابط دلفین نگری برای ۳۰۰ قایقران اسکله های گردشگری قشم

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز سلسله کارگاه های آموزشی ضوابط بازدید از دلفین ها (دلفین نگری) برای بیش از 300 قایقران اسکله های گردشگری جزیره قشم خبر داد.