آهک و ریخته گری
بازدید سرزده و شبانه از آهک و ریخته گری ۰۱ آذر ۱۴۰۰
توسط مدیرعامل فولاد هرمزگان صورت گرفت؛

بازدید سرزده و شبانه از آهک و ریخته گری

مدیرعامل فولاد هرمزگان با حضورسرزده و شبانه ، از واحد های آهک و ریخته گری این شرکت بازدید و با کارکنان این واحدها دیدار کرد.