اجرای طرح اکو موزه
اجرای طرح اکو موزه بافت تاریخی لافت ۰۳ آبان ۱۴۰۰
معاون میراث‌فرهنگی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان :

اجرای طرح اکو موزه بافت تاریخی لافت

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: طرح اکو موزه بافت تاریخی لافت اجرایی می‌شود.