اجرای طرح پایش و بررسی
اجرای طرح پایش و بررسی معاینات فنی ناوگان دیزل درون شهری ۲۸ مهر ۱۴۰۰
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری بندرعباس:

اجرای طرح پایش و بررسی معاینات فنی ناوگان دیزل درون شهری

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار ومسافر شهرداری بندرعباس از اجرای طرح پایش و بررسی معاینات فنی ناوگان دیزل درون شهری بندرعباس با همکاری پلیس راهور و انتظامی و شرکت پخش فرآورده های نفتی با نظارت دادستانی شهرستان بندرعباس خبر داد.