احترام به مردم
تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم ۰۴ آذر ۱۴۰۰

تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم

شهردار بندرعباس گفت : تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم از اولويت های شهرداری است و موظفیم به نحو احسن کار مردم را در چارچوب قانون انجام دهیم.