اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان
ثبت بالاترین آمار جذب سرمایه‌گذاری در سال جاری/ اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها ۱۸ مهر ۱۴۰۰

ثبت بالاترین آمار جذب سرمایه‌گذاری در سال جاری/ اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها

ثبت بالاترین آمار جذب سرمایه گذاری در سالجاری و اختصاص 4 هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت ها از دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس است .