اراضی خالصه دولتی در رمکان
رفع تصرف بیش از ۳۵ هزار متر مربع اراضی خالصه دولتی در رمکان ۰۴ آبان ۱۴۰۰
رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

رفع تصرف بیش از ۳۵ هزار متر مربع اراضی خالصه دولتی در رمکان

رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف دو قطعه از اراضی خالصه دولتی واقع در شهر رمکان جزیره قشم به مساحت 35هزار و 440 مترمربع توسط این یگان خبر داد.