ارسال محموله یخچالی از بندر لنگه به قطر
نخستین محموله یخچالی محصولات کشاورزی از بندرلنگه عازم بندر الرویس شد ۲۳ آبان ۱۴۰۰
اتاق بازرگانی هرمزگان :

نخستین محموله یخچالی محصولات کشاورزی از بندرلنگه عازم بندر الرویس شد

رییس میز تخصصی قطر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان از ارسال نخستین محموله یخچالی شامل محصولات کشاورزی به بندر الرویس قطر از بندر لنگه خبر داد.