اعتبار کالای ایرانی
لزوم تسریع در فرآیند و زمان صدور مجوزها / اعتبار کالای ایرانی وابسته به استاندارد است ۲۸ مهر ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان در آيين تجلیل از تولیدکنندگان برتر در رعایت استاندارد:

لزوم تسریع در فرآیند و زمان صدور مجوزها / اعتبار کالای ایرانی وابسته به استاندارد است

استاندار هرمزگان در آيين تجلیل از تولیدکنندگان برتر در رعایت استاندارد گفت: استاندارد مقوله بسیار مهمی است که اعتبار کالای ایرانی وابسته به آن است.