اعضای کمیسیون مجلس
ظرفیت قابل تحمل جزیره هرمز در هرمزگان موردتوجه قرار گیرد ۲۱ آبان ۱۴۰۰
معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح کرد :

ظرفیت قابل تحمل جزیره هرمز در هرمزگان موردتوجه قرار گیرد

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ظرفیت قابل‌تحمل جزیره هرمز در استان هرمزگان موردتوجه قرار گیرد.